Bezoek ons op
Annuleringsbeleid
De consument heeft een tweewekelijks herroepingsrecht.

Recht van herroeping
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, dient u ons (Asia-In, Pestalozzistr. 45, 47803 Krefeld, info@asia-in.de, Duitsland, telefoon: 02151 94 993 30, fax: 02151 94 994 34) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte te stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de toestand, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.
Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien het zegel na levering is verwijderd.
Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar Asia-In, Pestalozzistr. 45 , 47803 Krefeld, info@asia-in.de, Duitsland, Fax: 02151 94 994 34

- Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.